GƏLİNƏRTDƏMƏZ

(Zərdab)
mədəcik (heyvanlarda). – Gəlinərtdəməzi təmizdəmək çətindi

Bir cevap yazın