GƏLDİGEDƏR

(Meğri, Ordubad)
şadara. – Məx’dəbin gəldigedərin Mirzəgil aparıp torpağ ələsinnər (Meğri)

Bir cevap yazın