GƏLƏŞMAĞ

(Dərbənd)
toydan əvvəl məsləhətləşmək, məsləhət üçün yığışmaq. – İmnəti Əhəd patşaha gələşmağçin cama:tı çağırdılar; – Gələşmağdan so:ra gəlin görmağa gitədilər bizdə, so:ra paltar gitədi, unnan so:ra toya hazırraşadılar

Bir cevap yazın