GƏLƏNVARIN

(Cəbrayıl)
hanada işlənən ağac alət. – Bı hananın gələnvarını yaxşı işdiyir

Bir cevap yazın