GƏLƏNBEÇÇƏ

(Naxçıvan)
gələn kimi. – Qalxoz sədri gələnbeççə iclas başlandı

Bir cevap yazın