GƏKGİR

(Hamamlı)
tərs. – O, gəkgir adamdı

Bir cevap yazın