GƏJMİR

(Qazax)
çox arıq adam. – Gəjmir uşax yesə kökələr

Bir cevap yazın