GƏJƏLLİX’

(Qafan)
yamaclıq. – Mallar gəjəllix’də otdıyır

Bir cevap yazın