GƏFİ

(Yardımlı)
kimi, tək. – Bunı sənun gəfi eley

Bir cevap yazın