FIYXIRMAĞ

(Salyan)
fəvvarə vurmaq. – Bıçaq barmağımı nə tə:r kəssisə, qan fıyxırdı

Bir cevap yazın