FİTNƏFİS

(Salyan)
şey, əşya. – Dünən gəldim, öydə bi dənə fitnəfis tappadım

Bir cevap yazın