FİTATDAMAX

(Çənbərək, Karvansaray)
qurtarmaq. – Bir həftədə qoyun qırxıldı, fitatdandı, quzi qırxılajax da: innən belə (Çənbərək)

Bir cevap yazın