FİŞDURUĞ

(Yardımlı)
fit. – Fişduruğun ölüə nə zərəri var

Bir cevap yazın