FIRRAMMAX

(Borçalı)
bax fırramax . – Çivan əvvəl fırraner, soηra deşiler

Bir cevap yazın