FIRITDAMAX

(Borçalı, Çənbərək, Qazax, Laçın)
bax firitdəməx’ . – Aşıralı camahatı fırıtdadı dalaşdıdı (Çənbərək); – Sənin ağlın olsa fırıtdamağa baxmarsan (Laçın)

Bir cevap yazın