FIRILLAMAĞ

(Salyan)
1. əsib coşmaq. – Gənə fırıllıyırsan, diyəsən, davalığın çatıb
2. sürətlə ötüb keçmək; – Nüşabə fırıllıyıb yanımızdan keçdi

Bir cevap yazın