FINDIXSALDI

(Qazax, Şəmkir, Tərtər)
səsvermə üsulu (keçmiş zamanda). – Fındıxsaldıda hansı tərəfin fındığı çox çıxseydi, o tərəfin adamı seçilirdi, timsalı kətxuda olurdu (Şəmkir)

Bir cevap yazın