FİLİNTİ

(Laçın)
qoca, iş qüvvəsini itirmiş. – O filintidi, yük apara bilməz

Bir cevap yazın