FEYSƏL VERMƏX’

(Meğri)
yardım etmək. – Sən elə bicəkdə feysəl ver, bu sa:t daşdarın hammısın aşırecem

Bir cevap yazın