FELLƏNMİŞ

(Şəki)
çoxbilmiş. – Yaman fellənmiş adamsan

Bir cevap yazın