FARTIĞ

(Salyan)
1. önlük. – İş görəndə fartığı gey, üssün-başın təmiz qalsın
2. pambıq yığmaq üçün belə bağlanan torba. – İki fartığ da pammığ töksön xaral dolacağ

Bir cevap yazın