FARIŞ

(Salyan)
səhəng. – Süzün farışu:z bizzədi

Bir cevap yazın