FALAY

(Oğuz)
aciz, əlindən iş gəlməyən, bacarıqsız. –Sən nə falay adamsan

Bir cevap yazın