FƏŞMİ

(Goranboy)
əsas, qanun. – Sənin sözün mq: fəşmi döyül

Bir cevap yazın