FƏRİX’

I
(Naxçıvan, Ordubad, Zəngilan)
fərə. – Fəriyimiz yumurtuya düşüf (Zəngilan); – Fərix’ üç aydan so:ra doğar (Ordubad); – Fərix’ so:ra toyux olur (Naxçıvan)
II
(Başkeçid, Borçalı, Gədəbəy, Qazax)
bacarıqsız, aciz. – Ə:, sən nə fərix’ adamsan (Borçalı); – Fəriyin biri fərix’, niyə boynunnan basıf sinəsinə çöx’mürsən (Gədəbəy)

Bir cevap yazın