FƏR

(Gədəbəy)
cərgə, sıra. – Neçə fər çıxıfsan <biçibsən> dan üzünnən

Bir cevap yazın