FƏNİX’MƏX’

I
(Gədəbəy, Qarakilsə, Qazax, Tovuz)
özünü itirmək, karıxmaq. – Nə:n fənikersiη no:luf kun, düzələjəx’ hamısı (Gədəbəy). – Fənix’mə, bir şey yoxdu (Qarakilsə); – Zeynal çağıranda fənix’dim (Tovuz)
II
(Çənbərək, Karvansaray)
yorulmaq. – Büyün oğarda işdədim, yaman fənix’dim (Çənbərək)

Bir cevap yazın