FƏ:MƏL-YƏ:MƏL

(Qazax, Mingəçevir)
birtəhər. – Fə:məl-yə:məl gedif çıxajeyıx (Qazax)

Bir cevap yazın