FƏLFƏLLƏMƏX’

(Cəbrayıl, Meğri)
qocalmaq, qocalıb əldən düşmək. – Bala, tay qojalmışam, fəlfəlləmişəm (Cəbrayıl); – Xanı dayı, sən də dəy yavaş-yavaş fəlfəlliyirsən (Meğri)

Bir cevap yazın