FƏHMLƏMMƏX’

(Çənbərək)
qorxmaq. – Meşeynən təx’ gəldiyimə yaman fəhmləndim

Bir cevap yazın