FƏFİX’

(Başkeçid, Daşkəsən, Gədəbəy, Tovuz)
bax fəfə . – Nə fəfix’ adamsıη, saηa bir iş tafşırdım onu da eləmədiη (Daşkəsən); – Ə;, sən nə fəfiy adamsan (Başkeçid); – Fəfiyin biri fəfix’, niyə boynunnan basıf sinəsinə çöx’mörsəη; – Fəfiy uşaxdan nə umoysuη sən də (Gədəbəy)

Bir cevap yazın