DİVAN

DİVAN I is. [ fars. ] Oturmaq və uzanmaq üçün taxt. Əkbər stəkanı götürüb, çəkilib kənarda bir divan üstündə oturdu (İ.Məlikzadə).

DİVAN II is. [ fars. ] Bir şairin şeirlər külliyyatı (lirik şeirlər məcmuəsi). Cildi qızıl suyuna çəkilmiş bir divanı; O, göstərir şairə (B.Vahabzadə).

DİVAN III is. [ fars. ] Məhkəmə, hökumət yığıncağı. Divan başına min manat qiymət qoyub, qan! (S.Rüstəm).

 

DİVAN sözü nədir? – DİVAN sozu nedir? – DİVAN sözünun mənası – DİVAN sozunun omonimi – DİVAN sözünün omonimi – DİVAN omonimi – DİVAN basqa menasi var mi? – DİVAN sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın