DIRNAQ

DIRNAQ I is. Əl və ayaq barmaqların bərk və iti ucu. Kim bilir, bayaqdan dırnaqlarını tutdurmağa getmişdi (C.Cabbarlı).

DIRNAQ II is. qram. Durğu işarəsi. Nə deyəsən; Bu sözdəki dırnaq içi; “böyüklüyə”, “müdrikliyə”? (B.Vahabzadə).

DIRNAQ III is. At, inək kimi heyvanların ayaqlarının alt hissəsini əhatə edən bütöv və ya haça şəklində buynuz maddə. Kazak sinəsini tutub yəhərdə qıvrıldı və gurultu ilə atın dırnaqlarına düşdü (İ.Şıxlı).

 

DIRNAQ sözü nədir? – DIRNAQ sozu nedir? – DIRNAQ sözünun mənası – DIRNAQ sozunun omonimi – DIRNAQ sözünün omonimi – DIRNAQ omonimi – DIRNAQ basqa menasi var mi? – DIRNAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın