DAŞLAŞMAQ

DAŞLAŞMAQ I f. Daş kimi olmaq, bərkimək. Əkilmiş yer quraqlıqdan daşlaşmışdı.

DAŞLAŞMAQ II f. Daşla vuruşmaq. Bu həyətin uşaqları o biri həyətin uşaqları ilə daşlaşırdılar.

 

DAŞLAŞMAQ sözü nədir? – DAŞLAŞMAQ sozu nedir? – DAŞLAŞMAQ sözünun mənası – DAŞLAŞMAQ sozunun omonimi – DAŞLAŞMAQ sözünün omonimi – DAŞLAŞMAQ omonimi – DAŞLAŞMAQ basqa menasi var mi? – DAŞLAŞMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın