DAL

DAL I is. [ ər. ] Ərəb əlifbasında (l) işarəsi ilə yazılan “d” hərfinin adı. Ələsgərin xətti çıxdı çal indi; Heyi yeyə, dalı reyə çal indi (Aşıq Ələsgər).

DAL II is. Arxa, kürək. Daldan atılan daş topuğa dəyər (Ata. sözü).

DAL III is. Budaq. Əsməyir şax kimi pambıqlı dallar (M.Müşfiq).

DAL IV f. Qapılmaq. Onların ən gizli sirrinə dalsan (S.Vurğun).

 

DAL sözü nədir? – DAL sozu nedir? – DAL sözünun mənası – DAL sozunun omonimi – DAL sözünün omonimi – DAL omonimi – DAL basqa menasi var mi? – DAL sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın