DƏRMƏK

DƏRMƏK I f. Qopartmaq, yığmaq. Bir gülü dərmək üçün min əzaba dözürkən; Qarşında gül yerinə dikilən koldan haray! (B.Vahabzadə).

DƏRMƏK II f. Nəfəs almaq, nəfəs vermək. Qoca .. bir hovur nəfəsini dərmək üçün çinar altında oturmuşdu (Ə.Məmmədxanlı).

 

DƏRMƏK sözü nədir? – DƏRMƏK sozu nedir? – DƏRMƏK sözünun mənası – DƏRMƏK sozunun omonimi – DƏRMƏK sözünün omonimi – DƏRMƏK omonimi – DƏRMƏK basqa menasi var mi? – DƏRMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın