CÜMLƏ

CÜMLƏ I is. [ ər. ] qram. Bitmiş bir fikir ifadə edən söz və ya söz birləşmələrindən ibarət dil vahidi. Qəzet, kitabdan da gəlmişik cana; Eynidir cümlə də, eynidir söz də (B.Vahabzadə).

CÜMLƏ II is. [ ər. ] Hamısı, bütün. Cümlə dolaşdı, qoymayın! İş yavalaşdı qoymayın! (M.Ə.Sabir).

 

CÜMLƏ sözü nədir? – CÜMLƏ sozu nedir? – CÜMLƏ sözünun mənası – CÜMLƏ sozunun omonimi – CÜMLƏ sözünün omonimi – CÜMLƏ omonimi – CÜMLƏ basqa menasi var mi? – CÜMLƏ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın