CIZIQ

CIZIQ I is. Xətt. Cürbəcür cızıqlar və dairələr çəkilmiş bir lövhədə fabrikin illik planı və məhsulun hansı şəhərlərə göndərildiyi göstərilmişdi (Anar).

CIZIQ II is. Hüdudu keçmə, lovğalanma, qudurma. Sən dedin, mən dinmədim, amma daha cızıqdan çıxdın, ağ elədin (Anar).

 

CIZIQ sözü nədir? – CIZIQ sozu nedir? – CIZIQ sözünun mənası – CIZIQ sozunun omonimi – CIZIQ sözünün omonimi – CIZIQ omonimi – CIZIQ basqa menasi var mi? – CIZIQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın