ÇATMA

ÇATMA I is. Tüfənglərin baş-başa çatılması, yığılması. Əhəd çatmanı qucaqlayıb uzandı, elə bil sinəsi ilə onları düşməndən qoruyurdu.

ÇATMA II is. Tikinti materialı, tirlərin üstünə atılan taxta. Qonşudan aldığı çatmalar olmasaydı, iş iki gün də ləngiyəcəkdi.

ÇATMA III sif. Qovuşuq, bitişik. Qapının ağzında ucaboylu, enlikürək, çatma qaşlı bir oğlan dayandı (İ.Şıxlı).

 

ÇATMA sözü nədir? – ÇATMA sozu nedir? – ÇATMA sözünun mənası – ÇATMA sozunun omonimi – ÇATMA sözünün omonimi – ÇATMA omonimi – ÇATMA basqa menasi var mi? – ÇATMA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın