zümzümə

zümzümə : is. [ər.] Ahəstə səslə, pəsdən,özü üçün oxuma, dodaqaltı oxuma. Eşitdimcavanların şirin zümzüməsini; Dinlədim layladeyən anaların səsini. Ə.Cəmil. Ötüşən quşlarınciviltili nəğməsi, büllur suların şirinzümzüməsi, sərin təranəsi [eşidilirdi]. M.Rzaquluzadə._ Zümzümə etmək (eləmək) –pəsdən, ahəstə səslə özü üçün oxumaq; dodaqaltıoxumaq. Kalvayı Qurban pəyəyə gedəndəgördü ki, Ələsgər camışın axurundaoturub, astadan zümzümə eləyir. “AşıqƏləsgər”. Baxış bəy zümzümə eləməyə […]

Read More

zümrüd

zümrüd : [ər.] is. Yaşıl rəngli qiymətlidaş Sif. mənasında. Zümrüddən qayrılmış.Zümrüd bilərzik. Zümrüd üzük qaşı. – [Qızlar]zümrüd və almaz xalxalları topuqlarınabağladılar. M.S.Ordubadi Sif. mənasında. Yamyaşıl, yaşıl, tündyaşılşey haqqında (təşbeh məqamında). Zümrüddağlar üstündəki al şəfəqlər sönərkən,qonşu bağçalarda həzin bir ney səsi inlədi.H.Cavid. Nə dayanmaq vaxtıdır, gözəl dostum,sən də gəl! Seyr edəlim qol-qola bu zümrüdçəməndə, gəl… M.Müşfiq. […]

Read More

zümrə

zümrə : is. [ər.] Silk, ictimai təbəqə,sinif. Ziyalı zümrəsi. – Mirzə Səməd şəhərməktəbini qurtarıb iyirmi yaşından etibarənməmur zümrəsinə daxil olmuşdu. Çəmənzəminli.Bu qəzet [“Qamusul-əxbar”] nə birsiyasi firqənin, nə də bir elmi zümrənin malıidi. Qantəmir. Ümumən kübarlar zümrəsinəqarşı bədgüman olan və pis münasibət bəsləyənQəhrəmani belə bu qızı [Südabəni] xoşlayırdı.M.İbrahimov köhn. Camaat mənasında köhn. Cins, növ, qrup. Heyvanlar […]

Read More

zülüm-zülüm

zülüm-zülüm : zülüm-zülüm ağlamaq– acı-acı ağlamaq, zar-zar ağlamaq…Bir maral yerə uzanıb gözlərinin yaşını abineysankimi tökür, zülüm-zülüm ağlayırdı.(Nağıl).

Read More

zülum

zülum : sif. [ər. zəlum] klas. Həddindənartıq zülm edən, haqsızlıq edən, qəddar,çox zalım Zülm. Cahan, cahan deyil daha, zülumaaşiyanədir; Qalıbsa ədlü rəhmdən boş ad, oda fəsanədir. C.Cabbarlı.

Read More

zülmkarlıq

zülmkarlıq : is. Zülm etmə, zalımlıqetmə, zülmkarlara xas olan hal və sifət. Deyirlər,məclislərdə mənim zülmkarlığımdandanışırsan. “M.N.lətif.”

Read More

zülmkar

zülmkar : is. [ər. zülm və fars. …kar]Zalım, zülm edən, müstəbid. Əzəl fürsət bizdəidi həmişə; İndi fürsət zülmkara düşübdü.“Lətif şah”. Bəy çox xəsis və zülmkar idi.Ə.Sadıq.

Read More