Asonans menasi haqqinda

Asonans: şeirdəki oxşar sait hərflərin təkrar edilmesidir. Neysen sen, nefes sen, neylersin neyi Neyzensen, nefessen, neylersin neyi -Ziya Osman Saba Yuxarıdakı şeirdə də görüldüyü kimi “e” hərfi ən çox istifadə edilən və qulaqda qaldığı üçün asonansdır.

Read More

Texnopark

Texnoparklar bir və ya bir neçə universitet, həmçinin elmi-tədqiqat mərkəzləri ilə birbaşa və ya ortaq fəaliyyətləri ilə əlaqədər olub, tərkibində elmi nəticələrə və yüksək texnologiyalara əsaslanan şirkətlərin qurulması və inkişafına təşəbbüs göstərmək üçün qurulur. Texnoparkda fəaliyyət göstərən şirkətlərə, universitet innovativ elmi nəticələrinin transfer edilməsi və işin idarə olunması sahələrində dəstək verir. Bu proseslərdə bütün yanaşmalar […]

Read More

HPV

Papilloma virus nədir? İPV (insan papilloma virusları) papovavirus ailəsinə mənsub, papillomavirus cinsinin viruslarıdır. Yalnız insandan insana ötürülərək toxumalarda dəyişikliklərə səbəb olurlar.  İPV-nın 100 dən çox tipi məlumdur. Onlardan 40 dan çoxu kişi və qadınlarda anogenital traktda (cinsi orqanlar və anal nahiyyədə) şişuclu kondilomaları əmələ gətirirlər. Bunlardan bəziləri zərərsiz hesab olunsa da , bir qismi ziyillər […]

Read More

züyültü

züyültü : is. Züyüldəmək işi, körpəuşağın ağlamaq səsi, ağlaması. // İnilti İti gedən, sürüşən şeyin çıxardığı səs;vıyıltı. Minalar züyültü ilə süzüb gələrəksağda-solda partlayır, .. güllələr cır arılarkimi [İdrisin] başının dövrəsində vızıldayırdı.Ə.Məmmədxanl

Read More