AĞÇÖƏZƏ

AĞÇÖƏZƏ (Borçalı) zəif (heyvan haqqında). – O inək ağçöəzədi, heç sənə xe:r verməz

Read More

AĞÇAVƏZƏ

AĞÇAVƏZƏ (Daşkəsən) b ax ağcavaz I ◊ Ağçavəzə olmax – soyuqlamaq. – İnəy ağçavəzə olanda çulitirənnən ağzına atanda sağaley

Read More

AĞCAVAZA

AĞCAVAZA (Qazax) solğun, rəngi qaçmış. – Telli uşaxlıxdan elə ağcavaza şeydi

Read More