ZÜYÜLDƏMƏX’

ZÜYÜLDƏMƏX’ I (Naxçıvan, Ordubad) sürüşmək. – Mükayıl, yol xarabdı, maşını züyüldəmə: qoyma ha (Ordubad) II (Zəngibasar) ağlamaq. – Dilə tut uşəği, züyüldəməsin

Read More

ZÜVMƏX’

ZÜVMƏX’ (Naxçıvan, Ordubad, Şərur) bax zivməx’ . – Qıçım qışda buzda züvdü, yıxıldım (Şərur)

Read More

ZÜRZÜQ

ZÜRZÜQ (Zaqatala) dərd, qəm, qüssə, kədər ◊ Zürzüqə gitmax – dərdə-qəmə batmaq, qüssələnmək, kədərlənmək. – Oğlan zürzüqə gidipti

Read More