ZORBA

ZORBA ZORBA – BALACA Xeyli axtarışdan sonra qarşılarına zorba bir dovşan çıxdı (A.Şaiq); Balaca, isti və səliqəli bir mənzil idi (Mir Cəlal).     ZORBA sozunun antonimi nedir? – ZORBA sozunun antonimi haqqinda melumat – ZORBA sözünün antonimi nədir? – ZORBA sözünün antonimi haqqında məlumat – ZORBA sozunun antonimi

Read More

ZORAKI

ZORAKI ZORAKI – KÖNÜLLÜ İstəyən könüllü, istəməyən zorakı – deyib muzdur Vəli düz Hacı Qulunun gözünün içinə baxdı (M.İbrahimov).     ZORAKI sozunun antonimi nedir? – ZORAKI sozunun antonimi haqqinda melumat – ZORAKI sözünün antonimi nədir? – ZORAKI sözünün antonimi haqqında məlumat – ZORAKI sozunun antonimi

Read More

ZİYANLIQ

ZİYANLIQ ZİYANLIQ – XEYİRLİLİK Zəf eylədi aciz məni, qaldım əməlindən; Çəkdim nə ziyanlıq (M.Ə.Sabir); Xeyirliliyin yolunu göstərdim.     ZİYANLIQ sozunun antonimi nedir? – ZİYANLIQ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİYANLIQ sözünün antonimi nədir? – ZİYANLIQ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİYANLIQ sozunun antonimi

Read More

ZİYANSIZ

ZİYANSIZ ZİYANSIZ – XEYİRSİZ Əcəb xoşxasiyyət, ziyansız heyvandır (M.Talıbov); O həmişə xeyirsiz işdən yapışır (“Azərbaycan”).     ZİYANSIZ sozunun antonimi nedir? – ZİYANSIZ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİYANSIZ sözünün antonimi nədir? – ZİYANSIZ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİYANSIZ sozunun antonimi

Read More

ZOR

ZOR ZOR – ASAN Müqim bəy sabahkı işin çox zor iş olduğunu kəsdirdi (S.Rəhimov); Silvionun dueli indiki vuruşmadan çox asandır (M.Hüseyn).     ZOR sozunun antonimi nedir? – ZOR sozunun antonimi haqqinda melumat – ZOR sözünün antonimi nədir? – ZOR sözünün antonimi haqqında məlumat – ZOR sozunun antonimi

Read More

ZİYANKARLIQ

ZİYANKARLIQ ZİYANKARLIQ – XEYİRXAHLIQ Vəhşilik başqa şeydir, ziyankarlıq başqa (M.Talıbov); Belə xeyirxahlıq mərhəmət deyildir (M.Talıbov).     ZİYANKARLIQ sozunun antonimi nedir? – ZİYANKARLIQ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİYANKARLIQ sözünün antonimi nədir? – ZİYANKARLIQ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİYANKARLIQ sozunun antonimi

Read More

ZİYANLI

ZİYANLI ZİYANLI – XEYİRLİ Onlar ziyanlı qurdları və kəpənəkləri tutub yeyirlər (A.Şaiq); Onun hər bir doğru, xeyirli sözü və işi həmişə alqışla qarşılanacaqdır (Mir Cəlal).     ZİYANLI sozunun antonimi nedir? – ZİYANLI sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİYANLI sözünün antonimi nədir? – ZİYANLI sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİYANLI sozunun antonimi

Read More

ZİYANKAR

ZİYANKAR ZİYANKAR – XEYİRXAH Rəzil və ziyankar o adamdır ki, öz bəxtinə qürrələnir (M.Talıbov); Müəllimin xeyirxah adam olduğunu çoxdan bilirdi (M.Hüseyn).     ZİYANKAR sozunun antonimi nedir? – ZİYANKAR sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİYANKAR sözünün antonimi nədir? – ZİYANKAR sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİYANKAR sozunun antonimi

Read More

ZİYANÇILIQ

ZİYANÇILIQ ZİYANÇILIQ – XEYİRXAHLIQ Bu, ziyançılıqdan başqa bir şey deyildir (S.Rəhimov); Onun xeyirxahlığı, dünəndən bəri ürəklərində düyün bağlamış qəmi, kədəri büsbütün unutdurmuşdu (M.Hüseyn).     ZİYANÇILIQ sozunun antonimi nedir? – ZİYANÇILIQ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİYANÇILIQ sözünün antonimi nədir? – ZİYANÇILIQ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİYANÇILIQ sozunun antonimi

Read More

ZİYA

ZİYA ZİYA – QARANLIQ Dağların, bağların libası sarı; Günəşin də sönük ziyası sarı (A.Səhhət); Yalnız indi-indi qaranlıq evə alışan doktor qəmgin-qəmgin Badam xalaya baxdı (M.Hüseyn).     ZİYA sozunun antonimi nedir? – ZİYA sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİYA sözünün antonimi nədir? – ZİYA sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİYA sozunun antonimi

Read More