KİP

KİP KİP I is. Topa, yığın, qalaq. Meşədən bir kip odun gətirdi. KİP II sif. Sıx, möhkəm. Kip örtülü pəncərədən keçib; Saçlarımı qarışdırır az qala (F.Sadıq).   KİP sözü nədir? – KİP sozu nedir? – KİP sözünun mənası – KİP sozunun omonimi – KİP sözünün omonimi – KİP omonimi – KİP basqa menasi var mi? […]

Read More

KİMİ

KİMİ KİMİ I əvəz. Konkret olmayan şəxsin və ya başqa əşyaların qeyrimüəyyənliyini bildirir. Kimi dərz daşıyır, kimi sovruq sovurur, kimi bostan suvarırdı – hərə bir iş görürdü (S.Rəhimov). KİMİ II qoşma Bənzətmə, müqayisə, məkan və zaman anlayışı mənalarında. O şeydə Səkinə güzəşt nə olduğunu bilmir, qaya kimi möhkəm dururdu (M.İbrahimov).   KİMİ sözü nədir? – […]

Read More

KİLKƏ

KİLKƏ KİLKƏ I is. Kətan, yun və s. təmizlənərkən qalan qırıntı. Yundan qalan kilkəni bir yerə yığ. KİLKƏ II is. Balığın bir növü. Harda qaldı bir xalqı diri-diri udanlar? Torunuza ilişdi üç-dörd kilkə tutanlar? (X.Rza). KİLKƏ III is. Çöküntü. Çaxırı şüşələrə elə süz ki, kilkəsi dibində qalsın. KİLKƏ IV is. Daim saçları pırtlaşıq olan. Qarının […]

Read More

KƏSMƏK

KƏSMƏK KƏSMƏK I f. Doğramaq, bölmək. Yavaş ol, ay kişi, paraları elə kəsirsən ki, elə bil hər biri bir qoçdur (N.Xəzri). KƏSMƏK II f. İş vermək. Qəşəng qıza baxmaq üstündə adamı günahkar hesab etsələr, gələrək hər yüz nəfərdən doxsan doqquzuna iş kəsələr (Q.İlkin).   KƏSMƏK sözü nədir? – KƏSMƏK sozu nedir? – KƏSMƏK sözünun mənası […]

Read More