CANLI

CANLI I sif. Güclü, qüvvətli, sağlam; yoğun.

CANLI II is. Diri, ölməmiş. Xəzərdə canlı varmış; Onu ikiayaqlı canlılar; Qırıb qurtarmış (M.Araz).

 

CANLI sözü nədir? – CANLI sozu nedir? – CANLI sözünun mənası – CANLI sozunun omonimi – CANLI sözünün omonimi – CANLI omonimi – CANLI basqa menasi var mi? – CANLI sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın