CALAMAQ

CALAMAQ I f. Peyvənd etmək; bağlamaq. Keçən günə gün çatmaz, calasan günü günə (Ə.Haqverdiyev).

CALAMAQ II f. Tökmək. – Axı, gərək özününkü də özünə əl isitməyə ocaq qoya, daha bu ocağa su calayıb söndürməyə (S.Rəhimov).

CALAMAQ III f. Qatmaq, qarışdırmaq. Məni bu işə calama.

 

CALAMAQ sözü nədir? – CALAMAQ sozu nedir? – CALAMAQ sözünun mənası – CALAMAQ sozunun omonimi – CALAMAQ sözünün omonimi – CALAMAQ omonimi – CALAMAQ basqa menasi var mi? – CALAMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın