ÇƏRTMƏK

ÇƏRTMƏK I f. Yonmaq. Uşağın karandaşlarını çərtib özünə verdim.

ÇƏRTMƏK II f. Qan almaq məqsədilə ülgüclə bədənin müəyyən hissəsini kiçik düz xətlə yüngülcə kəsmək. Bu vaxt vəzir piy basmış kürəyini çərtən neştərin ilk təmasından azacıq diksindi (Ə.Məmmədxanlı).

ÇƏRTMƏK III f. Cücərmək. Pambıq cücərtisi təzəcə çərtirdi.

 

ÇƏRTMƏK sözü nədir? – ÇƏRTMƏK sozu nedir? – ÇƏRTMƏK sözünun mənası – ÇƏRTMƏK sozunun omonimi – ÇƏRTMƏK sözünün omonimi – ÇƏRTMƏK omonimi – ÇƏRTMƏK basqa menasi var mi? – ÇƏRTMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın