CƏNGİ

CƏNGİ I is. [ fars. ] mus. Qəhrəmanlıq və cəngavərlik ruhunu ifadə edən gümrah və şən musiqi əsəri. Koroğlunun cəngi havası dağlara, dərələrə səs saldı (M.Hüseyn).

CƏNGİ II is. [ fars. ] Döyüşçü, əsgər; dalaşqan. Sənin namusun olsa mənim qapıma gəlməzsən, itil gözümün qabağından cəngi! – deyə qovdu (Çəmənzəminli).

 

CƏNGİ sözü nədir? – CƏNGİ sozu nedir? – CƏNGİ sözünun mənası – CƏNGİ sozunun omonimi – CƏNGİ sözünün omonimi – CƏNGİ omonimi – CƏNGİ basqa menasi var mi? – CƏNGİ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın