BURUQ

BURUQ I is. Neft və yaxud mədən suları çıxarmaq üçün xüsusi üsullarla qazılan quyu. Gecə ay nur səpərkən buruqlar meşəsinə; Qulaq verdi ney çalan küləklərin səsinə (Ə.Cəmil).

BURUQ II sif. k.t. Axtalanmış. Qoyunlar elə bildi ki, birinci həlak oldu buruq (F.Qoca).

 

BURUQ sözü nədir? – BURUQ sozu nedir? – BURUQ sözünun mənası – BURUQ sozunun omonimi – BURUQ sözünün omonimi – BURUQ omonimi – BURUQ basqa menasi var mi? – BURUQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın